Investiční fond

INVEST GATE FUNDS SICAV a.s.

V rámci podfondu se můžete spolehnout na profesionální tým odborníků. IG Family podfond je fondem kvalifikovaných investorů v rámci akciové společnosti s proměnlivým kapitálem INVEST GATE FUNDS SICAV a.s.

ZAČÍT INVESTOVAT

IG Family podfond

Investování podle ověřených zásad rozdělení rodinného kapitálu

IG Family podfond

Hlavním cílem IG Family podfondu, INVEST GATE Funds SICAV a.s. je investovat podle osvědčených zásad rozdělení kapitálu při využití tržního potenciálu jednotlivých podkladových aktiv. Investiční strategií podfondu je diverzifikace kapitálu při dodržení dlouhodobého průběžného růstu hodnoty spravovaného kapitálu. V rámci výběru produktů kapitálového trhu a jednotlivých projektů využíváme znalostí a zkušeností členů investičního výboru a analytického týmu a postupujeme v zájmu investorů k zajištění maximálního možného zhodnocení. Investiční příležitosti se v čase mění a je tedy potřeba aktivně využívat veškerých možností, které se objeví.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Portfolio

Jakými investicemi zhodnocujeme kapitál

Akciové tituly
Investice ve zdravotnictví
Korporátní dluhopisy
Základní suroviny
Nemovitosti v Čechách
České projekty

Realizované projekty

Dokončené projekty fondu

Vývoj fondu v číslech

Hodnoty k datu 30. 4. 2020

Vývoj fondu v číslech
1,164.34
CZK
Hodnota akcie
106,292,616
CZK
NAV
16.43
%
Výnos od založení

Minimální výše investice:

1 000 000 CZK

Charakteristika fondu

Základní charakteristika fondu

Název fondu

INVEST GATE Funds SICAV a.s.

Právní forma fondu

Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Investiční horizont

5 let a více

Vstupní poplatek

Maximálně 3 %

Název podfondu

IG Family podfond, INVEST GATE Funds

Typ fondu

Fond kvalifikovaných investorů

Cílový výnos

Min. 6 % ročně po odečtení všech nákladů

Cílová hodnota aktiv

500.000.000,- CZK a více

Zakladatel fondu

INVEST GATE a.s.

Druh akcie

Listinné akcie na jméno

Obhospodařovatel a administrator

DELTA investiční společnost, a.s.

Poplatek za správu fondu

Maximálně 2,2 % ročně z hodnoty fondového kapitálu

Výstupní poplatek

Výstupní poplatek v období prvních tří let se řídí statutem fondu

Investiční strategie

Dosažení maximálního možného výnosu z alternativních investic a investic na kapitálovém trhu. Podfond investuje zejména do cenných papírů, majetkových účastí a zápujček. Strategie bude naplněna aktivním řízením fondu a průběžnou relokací portfolia.

Tým Invest Gate Funds

Ing. Kristian Bašta

Ing. Kristian Bašta

Investiční výbor
E:
T: +420 777 640 676

Tomáš Kajgr

Tomáš Kajgr

Dozorčí rada
E:
T: +420 777 966 904

Roman Bernat

Ing. Roman Bernat

PR & Marketing
E:
T: +420 605 230 743

sídlo fondu České Budějovice
sídlo fondu
České Budějovice

INVEST GATE Funds SICAV a.s.
České Budějovice

ikona mapa

Jar. Haška 1819/3, 370 04 České Budějovice 3

sídlo fondu Praha
Kancelář Praha
Praha

INVEST GATE Funds SICAV a.s.
Praha 2

ikona mapa

Anglická 20, 120 00 Praha 2

Kontaktujte nás

Máte dotaz čí zájem o investování? Neváhejte nás kontaktovat.

Copyright INVEST GATE Funds SICAV a.s.

Výkon dohledu ČNB není zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti fondu. Výkon dohledu ČNB nemůže vyloučit možnost porušení právních povinností či statutu investiční společnosti depozitářem či jinou osobou a nezaručuje, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

© Copyright INVEST GATE Funds SICAV a.s. Nahoru
Psychological – Psychometric analysis & PR & Campaigns & Marketing & Advertisement & Non-verbal Communication & Media<