Investiční fond

INVEST GATE FUNDS SICAV a.s.

V rámci podfondu se můžete spolehnout na profesionální tým odborníků. IG Family podfond je fondem kvalifikovaných investorů v rámci akciové společnosti s proměnlivým kapitálem INVEST GATE FUNDS SICAV a.s.

ZAČÍT INVESTOVAT

IG Family podfond

Investování podle ověřených zásad rozdělení rodinného kapitálu

IG Family podfond

Hlavním cílem INVEST GATE Funds SICAV a.s. je zhodnocení vloženého kapitálu investicemi nejen na kapitálových trzích, ale zejména realizací projektů, které přinášejí vysokou přidanou hodnotu nejen investorům, ale celé naší společnosti. Velice dobře vnímáme aktuální potřeby lidí a z tohoto důvodu se fond zaměřil na oblasti, kde vidíme značný potenciál propojení soukromého kapitálu a společenské odpovědnosti.
Jako jeden z mála investičních fondů, otevřených pro investory, se zaměřujeme na investice do oblastí sociálních služeb, zdravotnictví a výrobních podniků spojených s těmito oblastmi. Díky tomu, že fond investuje dle zásad rozdělení kapitálu, jsou v portfoliu zastoupeny také produkty kapitálového trhu (akcie, korporátní dluhopisy či ETC fondy) a nemovitostní projekty s potenciálem dlouhodobého růstu hodnoty a/nebo pravidelným příjmem z nájemného. Cílem fondu je minimalizovat tržní rizika a přinést svým investorům průměrné zhodnocení v dlouhodobém horizontu na úrovni 8 - 10 % p.a.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Portfolio

Jakými investicemi zhodnocujeme kapitál

Investice ve zdravotnictví
Investice v sociálních službách
Akciové tituly
Základní suroviny
Korporátní dluhopisy
Nemovitosti v Čechách

Realizované projekty

Dokončené projekty fondu

Vývoj fondu v číslech

Hodnoty k datu 31. 10. 2020

1,153
CZK
Hodnota akcie
94,753,400
CZK
NAV
15.3
%
Výnos od založení

Minimální výše investice:

1 000 000 CZK

Charakteristika fondu

Základní charakteristika fondu

Název fondu

INVEST GATE Funds SICAV a.s.

Právní forma fondu

Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Investiční horizont

5 let a více

Vstupní poplatek

Maximálně 1,5 %

Název podfondu

IG Family podfond, INVEST GATE Funds

Typ fondu

Fond kvalifikovaných investorů

Cílový výnos

Min. 6 % ročně po odečtení všech nákladů

Cílová hodnota aktiv

500.000.000,- CZK a více

Zakladatel fondu

INVEST GATE a.s.

Druh akcie

Listinné akcie na jméno

Obhospodařovatel a administrator

DELTA investiční společnost, a.s.

Poplatek za správu fondu

Maximálně 2,2 % ročně z hodnoty fondového kapitálu

Výstupní poplatek

Výstupní poplatek v období prvních tří let se řídí statutem fondu, následně se neuplatňuje

Investiční strategie

Dosažení maximálního možného výnosu z alternativních investic a investic na kapitálovém trhu. Podfond investuje zejména do cenných papírů, majetkových účastí a zápujček. Strategie bude naplněna aktivním řízením fondu a průběžnou relokací portfolia.

Tým Invest Gate Funds

Ing. Kristian Bašta

Ing. Kristian Bašta

Investiční výbor
E:
T: +420 777 640 676

Tomáš Kajgr

Tomáš Kajgr

Dozorčí rada
E:
T: +420 777 966 904

Roman Bernat

Ing. Roman Bernat

PR & Marketing
E:
T: +420 605 230 743

sídlo fondu České Budějovice
sídlo fondu
České Budějovice

INVEST GATE Funds SICAV a.s.
České Budějovice

ikona mapa

Jar. Haška 1819/3, 370 04 České Budějovice 3

sídlo fondu Praha
Kancelář Praha
Praha

INVEST GATE Funds SICAV a.s.
Praha 2

ikona mapa

Anglická 20, 120 00 Praha 2

Kontaktujte nás

Máte dotaz čí zájem o investování? Neváhejte nás kontaktovat.

Copyright INVEST GATE Funds SICAV a.s.

Výkon dohledu ČNB není zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti fondu. Výkon dohledu ČNB nemůže vyloučit možnost porušení právních povinností či statutu investiční společnosti depozitářem či jinou osobou a nezaručuje, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

© Copyright INVEST GATE Funds SICAV a.s. Nahoru
Psychological – Psychometric analysis & PR & Campaigns & Marketing & Advertisement & Non-verbal Communication & Media<